Ινδια: Επιχειρηματικες Ευκαιριες

Ο κατασκευαστικός τομέας της Ινδίας αποτιμάται σε πάνω από US $ 126 δισεκατομμύρια. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και συμβάλλει σε πάνω από το 10 τοις εκατό του ΑΕΠ της Ινδίας. Η ινδική κυβέρνηση επιτρέπει 100 τοις εκατό των άμεσων ξένων επενδύσεων, μέσω της αυτόματης γραμμής για δήμους, πόλεις. Η γρήγορα αναπτυσσόμενη κατασκευαστική βιομηχανία προσφέρει αναρίθμητες δυνατότητες και ευκαιρίες, όπου ο καθένας συμβάλει ένα μερίδιο στην ανάπτυξη του.

Επισκόπηση

Η Έκθεση WorldBuild - India είναι μια πρωτοβουλία των ΙΤΕ και ABEC, οι περήφανοι ιδιοκτήτες του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου εκθέσεων κατασκευής και εσωτερικής διακόσμησης παγκοσμίως. Συνεπώς θα είναι και μάρτυρες της ιστορίας για το ολοένα και αυξανόμενης τομέα της ινδικής κατασκευής. Θα είναι η πρώτη έκθεση της χώρας για τον κλάδο της βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υποθέσεις, θέματα, και τάσεις του τομέα κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
 
Ακόμα δυο εκθέσεις λαμβάνουν μέρος ταυτόχρονα με την Worldbuild India: είναι η Roof India και η CONSTRO από τους PCERF. Θα καλύψουν ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε κάθε φάση της κατασκευής. Θα παρουσιάσει τα οικοδομικά υλικά, τις καινοτομίες Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και τις τεχνολογίες που απευθύνονται στους βασικούς παράγοντες με επιρροή στους τομείς αρχιτεκτονικής και οικοδομικής βιομηχανίας.
 
Απευθυνόμενο σε επαγγελματίες αρχιτεκτονικής, στατικών, μηχανολογικών, Ηλεκτρονικών & Υδραυλικών, η WorldBuild-India θα προσφέρει επίσης επικερδείς ευκαιρίες για συνεργασία,  μεταφορά τεχνολογίας και ανταλλαγή γνώσεων, καθιστώντας την εν λόγο έκθεση την πιο αποτελεσματική και καθοριστική πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις προσφέροντας τους την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επενδύσεις και να επωφεληθούν από μια εγγυημένη απόδοση της επένδυσης.

Πότε και Πού:

Αιτήσια Έκθεση: 2η WorldBuild India
Ημερομηνίες: 19 - 21 Απριλίου 2018
Τόπος: Bombay Convention & Exhibition Centre, Βομβάη Ινδίας

 

Επικοινωνία

Η εταιρεία μας, Κρεμλή Άννα Εκθέσεις & Εμπορικές Αποστολές είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ αντιπρόσωποι για την Ελλάδα για την Worldbuild India 2018. Περισσότερες πληροφορίες στο μενού αυτής της ιστοσελίδας.

SIGNATUREGR.jpg