Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»: Επιδότηση της συμμετοχής σας σε διεθνή έκθεση του εξωτερικού!

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με αμοιβή να σας υποβάλει αίτηση επιδότησης της συμμετοχής σας σε όποια από τις διεθνής εκθέσεις αντιπροσωπεύουμε ή και κάποια άλλη έκθεση του εξωτερικού που σας ενδιαφέρει, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ».

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Επισκόπηση

Προϋποθέσεις

Δραστηριότητα Εταιρειών

• Μεταποιητικές Επιχειρήσεις
• Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Υλικά / Κατασκευές
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία / Φάρμακα
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

Οι εταιρείες πρέπει να:
• έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
• έχουν ήδη αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα και το ετήσιο κύκλο εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/ μεταποιούν πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%.
Προϋπολογισμός πρότασης

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €.

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

• Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 €
• Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ., ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 €
• Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση με περίπτερο άνω 50 τ.μ., ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 €
Επιδοτούμενες Δαπάνες

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Εξωτερικού

• Κόστος συμμετοχής στη Έκθεση (Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού )
• Κόστος καταχώρισης στον κατάλογο της Έκθεσης
• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε έκθεση (αεροπορικά εισιτήρια, επιμέρους μετακινήσεις, διαμονή)
• Κόστος μεταφοράς ασφάλισης των εκθεμάτων,
• Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης διαφημιστικού φυλλαδίου
• Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών (π.χ. Σύμβουλοι, οικονομολόγοι, διερμηνέας, κ.λπ.)
Χρόνος υλοποίησης

Έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

Υποβολή

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω (ΠΣΚΕ)

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 08.01.18.

Επικοινωνία

Η εταιρεία μας, Κρεμλή Άννα Εκθέσεις & Εμπορικές Αποστολές

Τηλέφωνο: 212 1004102 και εμαιλ: [email protected]

SIGNATUREGR.jpg