Εκδόσεις

 Εκτελεστικός συντάκτης της νέας έκδοσης Ελληνικός Οδηγός Εξαγωγών στα αγγλικά του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) - 2017
 

 

Επισκόπηση

Εκτελεστικός Συντάκτης, επικεφαλής ολόκληρης της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού ολόκληρης της συντακτικής γραμμής, διοίκηση ολόκληρης της συντακτικής ομάδας που διασφαλίζει τους στόχους του εκδότη, και αντιμετώπιση των δύσκολων αποφάσεων της ηθικής και ακεραιότητας της δημοσιογραφίας.

Αννα Κρεμλή - Editorial

Επικοινωνία

SIGNATUREGR

ISBN: 978-960-85697-2-0
Published October 2017

ΤΕΛΙΚΟ

 

 

 

Media

Παρουσίαση του Οδηγού Εξαγωγικών Επιχειρήσεων στα αγγλικά του Επιμλεητηριακού Όμιλου Ανάπτυξης Ελληνικάν Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)