Εταιρική ταυτότητα

Μια σύγχρονη εταιρεία παρουσιάζεται με ενιαία και ομοιόμορφη οπτική ταυτότητα για να μπορεί να μένει στη μνήμη του παραλήπτη το λογότυπό της. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο εργασιών που περιλαμβάνουν:

• Λογότυπο
• Επιστολόχαρτα
• Φάκελα
• Ντοσιέ
• Καρτάκια